FACEBOOK LIVE: AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (ISU-ISU DAN PERLAKSANAAN)

Aktiviti terkini | 21 Julai 2021

Tempat Aktiviti:
FB Page Pusat Internet Komuniti Kesang Barat

Tujuan :
• Pendedahan kepada pengguna akan kepentingan menjaga keselamatan data peribadi.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengelakkan penyalahgunaan data peribadi dan data peribadi sensitif
• Merangsang dan meningkatkan kepercayaan dan berintegriti dalam mengendalikan data peribadiBerikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :